Zamów Mszę Świętą

Adoracja krzyża

Wielkopostne nabożeństwo, podczas którego adorujemy krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Dowiedz się więcej

Kurs Lektorski

Seminarium warszawskie od 1969 r. przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji lektora podczas liturgii.

Dowiedz się więcej

Spektakle

Klerycy III roku przygotowują co roku spektakle teatralne. Można je oglądać w grudniu i styczniu.

Dowiedz się więcej

Praktyki pastoralne

W wakacje klerycy podejmują różne praktyki,
które mają pomóc im lepiej przygotować się
do kapłaństwa.

Dowiedz się więcej

Rekrutacja

Różne są drogi ludzkich wyborów, czasem Bóg mówi do nas w głębi serca, zachęcając do bliskiej zażyłości, kiedy indziej pociąga do siebie przez wydarzenia albo inne osoby. Każde powołanie ma prowadzić do świętości, lecz drogi do niej są różne.

A jak jest u Ciebie?
Czy Pan Bóg zaprasza Cię do kapłaństwa?
Przyjdź i rozeznaj!