11 listopada – 101 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

11 listopada - 101 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Dziś dziękowaliśmy Panu Bogu za wolność naszej Ojczyzny. Uczestniczyliśmy w Mszy św. dziękczynnej w Świątyni Opatrzności Bożej oraz braliśmy udział w wieczornicy przygotowanej przez II i V kurs.

“Wolność wywalczona i zadana”

W 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w Świątyni Opatrzności uczestniczyliśmy w Mszy św. dziękczynnej, której przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, a w koncelebrze byli przedstawiciele episkopatu. W Mszy św. uczestniczył prezydent Andrzej Duda oraz liczni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. 

„Wolność została wywalczona, ale też przez Pana Boga została Polakom dana i zadana” – powiedział kard. Kazimierz Nycz rozpoczynając liturgię. Homilię wygłosił biskup polowy WP Józef Guzdek. Przypomniał, że jedną z najważniejszych okoliczności odzyskania niepodległości było wzajemne zaufanie Polaków: „Polacy z trzech zaborów, o różnych przekonaniach politycznych, wierzący i niewierzący, katolicy, prawosławni i ewangelicy oraz wyznawcy innych religii wznieśli się ponad wszelkie podziały”. W kontekście obecnej historii, duchowny zaapelował: „Oby w naszej Ojczyźnie już bezpowrotnie zaprzestano rzucać kamieniami w tych, którzy mają inne pomysły na zagospodarowanie przestrzeni wolności. Potrzebne są dialog, bliskość i zaufanie”.

Podczas Eucharystii zapłonęła Świeca Niepodległości ofiarowana Warszawie przez Piusa IX w 1867 r. z życzeniem, by zapalono ją dopiero wówczas, gdy Polska będzie już wolna.

Wieczór z historią

W naszej wspólnocie seminaryjnej święto niepodległości uczciliśmy spotykając się na widowisku muzyczno-teatralnym. Bracia przypomnieli nam historię Polski w XX wieku w kontekście odzyskanej 101 lat temu wolności. Nasze spotkanie z historią uświetnił pan Jakub Tomasz Nowakowski ps. „Tomek”, jeden z ostatnich żyjących członków batalionu “Zośka”. Pan kombatant opowiedział nam o swoim udziale w walkach o wolność Warszawy. Należał do zgrupowania “Żniwiarz”, działającego na Żoliborzu. Uczestniczył w wielu akcjach tzw. “małego sabotażu”.