kwiecień 2019

Month

Triduum Paschalne

Triduum Paschalne to w seminarium czas różnych posług w licznych parafiach Archidiecezji Warszawskiej m.in. Kościół seminaryjny, Archikatedra Warszawska, Kościół ss. Wizytek, Kościół środowisk twórczych. Triduum rozpoczyna się wieczorem w Wielki Czwartek liturgią Wieczerzy Pańskiej – wtedy wspominamy Ostatnią Wieczerzę Jezusa z uczniami. Bardzo wymowny jest gest tzw. mandatum – kapłan obmywa na wzór Chrystusa nogi...
Read More

Wyjazd studyjny do Ziemi Świętej

Mówi się, że Ziemia Święta to Piąta Ewangelia – każde miejsce opowiada nam pewną historię z życia Jezusa. W tym roku nasze rekolekcje na jej temat poprowadził ks. Adam Gorlewski. Każdego dnia nawiedzaliśmy miejsca związane z działalnością Jezusa Chrystusa i Jego uczniów – w każdym z tych miejsc nasz przewodnik odczytywał Słowa Pisma Świętego, a...
Read More