Kwiecień 22, 2019

Day

Triduum Paschalne

Triduum Paschalne to w seminarium czas różnych posług w licznych parafiach Archidiecezji Warszawskiej m.in. Kościół seminaryjny, Archikatedra Warszawska, Kościół ss. Wizytek, Kościół środowisk twórczych. Triduum rozpoczyna się wieczorem w Wielki Czwartek liturgią Wieczerzy Pańskiej – wtedy wspominamy Ostatnią Wieczerzę Jezusa z uczniami. Bardzo wymowny jest gest tzw. mandatum – kapłan obmywa na wzór Chrystusa nogi...
Read More