Wrzesień 2019

Month

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieszczamy ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach projektu: „Poprawa efektywności Energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w zespole budynków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie przy ul. Dewajtis 3”
Read More