luty 2020

Month

Adoracja Krzyża 2020

Tegoroczna Adoracja Krzyża odbywa się pod hasłem "Uwielbiajmy tajemnicę wiary". Te słowa odnoszą nas do Ofiary Chrystusa poniesionej na krzyżu dla naszego zbawienia, która jest uobecniana podczas każdej Mszy Świętej.
Read More

Wyjazd zimowy do Szklarskiej Poręby

Podczas ferii zimowych, grupa kleryków z naszego seminarium wraz z ks. prokuratorem spędzała ten czas w dolnośląskich klimatach.
Read More

Rekolekcje dla rozeznających powołanie

6 marca odbędą się kolejne Rekolekcje dla rozeznających powołanie. Zapraszamy mężczyzn z dwóch ostatnich klas liceum oraz starszych.
Read More

Styczniowy dzień skupienia

Na zakończenie pierwszego semestru nauki przeżywaliśmy dzień skupienia, podczas którego na nowo odkryliśmy znaczenie cnót, które są jedną kluczowych rzeczy w relacji z Jezusem.
Read More