Skip to main content

Adoracja Krzyża 2020

Tegoroczna Adoracja Krzyża odbywa się pod hasłem „Uwielbiajmy tajemnicę wiary”. Te słowa odnoszą nas do Ofiary Chrystusa poniesionej na krzyżu dla naszego zbawienia, która jest uobecniana podczas każdej Mszy Świętej.

Czytaj więcej