czerwiec 2020

Month

Msza św. w święto bł. Romana Archutowskiego

12 czerwca przeżywaliśmy święto bł. Romana Archutowskiego – rektora naszego seminarium w czasach II wojny światowej.
Read More

Święcenia diakonatu

16 alumnów Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie przyjęło święcenia diakonatu z rąk kard. Kazimierza Nycza w Świątyni Opatrzności Bożej
Read More

Msza św. prymicyjna

W pierwszy czwartek miesiące, w dniu święta Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, przeżywaliśmy prymicję naszych współbraci, którzy kilka dni wcześniej zostali prezbiterami.
Read More

Wigilia Zesłania Ducha Świętego

W wieczór poprzedzający Uroczystość Zesłania Duchowego, czuwaliśmy w naszym seminaryjnym wieczerniku.
Read More

Święcenia kapłańskie

30 maja przeżywaliśmy święcenia kapłańskie, podczas których 20 diakonów z naszej Archidiecezji zostało wyświęconych na kapłanów. Wyjątkowo uroczystość odbywała się w Świątyni Opatrzności Bożej.
Read More

39 rocznica śmierci Stefana Kardynała Wyszyńskiego

28 maja, w 39 rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, uczestniczyliśmy w Mszy św. o owoce zbliżającej się beatyfikacji.
Read More