Adoracja Krzyża 2010

Jak co roku, w okresie Wielkiego Postu klerycy Seminarium Duchownego w Warszawie przygotowywali Adorację Krzyża. Są to spotkania modlitewne, które w centrum swych rozważań stawiają Krzyż i Mękę Jezusa Chrystusa. Mają one także za zadanie pomóc każdemu lepiej wejść w czas Wielkiego Postu oraz przygotować się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Hasło Adoracji Krzyża w roku 2010 brzmiało: „Do końca Cię umiłowałem – bądź moim świadkiem”. W czasie sześciu modlitewnych spotkań rozważaliśmy tajemnicę Krzyża w oparciu o sakramenty święte, które ustanowił dla nas Jezus Chrystus by były nam pomocą w osiągnięciu zbawienia.