Adoracja Krzyża 2014

Błogosławieni ubodzy w duchu.

Tak brzmiało hasło przewodnie adoracji w roku 2014.

-Ale jak mówić o ubóstwie, kiedy nie jestem chory, nie zmagam się z kłopotami finansowymi, mam przyjaciół i kochającą rodzinę?

– Chrystus dla nas stał się ubogi, aby nas ubóstwem swoim ubogacić. (2 Kor 8,9).

Oto rozważane wówczas treści, które mogą być pomocą w przybliżeniu się do odpowiedzi na wymaganie ubóstwa w duchu.