Adoracja Krzyża 2019

Adoracja krzyża to czas spotkania z Chrystusem, w którym On pokazuje nam swoje rany. Możemy w nich, jak w lustrze, ujrzeć samych siebie – nasze słabości i grzechy, nasze lęki i zwątpienia – bo On wziął na siebie wszystkie nasze choroby. Ale najważniejsze jest to, że możemy zobaczyć, że rany Jezusa nie przynoszą mu hańby. Przeciwnie – Jego rany są chwalebne. Mocą swojej ofiary Jezus przemienia nasze rany w źródła łask. Dlatego w tym roku tytuł cyklu adoracji krzyża brzmi „W Jego ranach jest nasze zdrowie”.

Od 15 marca w każdy piątek Wielkiego Postu kościół seminaryjny zaprasza na adorację od godziny 20 do 22. W pierwszej godzinie nabożeństwa w wejściu w przestrzeń modlitwy pomogą nam rozważania oraz śpiewy przygotowane przez kleryków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Treści rozważań w kolejnych tygodniach będą się skupiały wokół poszczególnych ran Chrystusa. Będzie też możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.