Adoracja Krzyża 2021

Tegoroczne hasło cyklu Adoracji brzmi „Ja jestem z wami”. W tym rok pragniemy rozważać śmierci, w konkretnej sytuacji życiowej jako drogi, sposobu dojścia do zmartwychwstania. Coś co ma być uleczone musi wpierw być chore, to co ma dać życie musi obumrzeć. Śmierć jest jedyną drogą do życia – a zatem nasza słabość, bieda, ból… są drogą do spotkania z Jezusem, który przez swoją śmierć, krzyż stał się nam bliski właśnie w naszej słabości, chorobie, ubóstwie, poniżeniu… Oto radosny paradoks chrześcijaństwa: Wszechmocny Bóg – Jezus, stał się słabym, aby spotkać nas w naszej słabości. Przyszedł w słabości, aby nas podnieść ze śmierci. Przykłady tego mamy w postawach bohaterów z fragmentów Ewangelii wybranych na każdy piątek. Przez pryzmat ich sytuacji życiowej chcemy ukazać odpowiednią postawę serca i przejście od swojej biedy do spotkania z Jezusem, który ożywia.

Czas adoracji jest podzielony na dwie części. W części pierwszej towarzyszyć nam będą rozważania kleryków, mają one nas przygotować, aby w drugiej części móc adorować krzyż i spotykać się w Nim z Jezusem, które nas podnosi z naszej biedy.

Ze względów bezpieczeństwa epidemicznego nie będzie możliwości ucałowania Krzyża. Krzyżowi będziemy oddawali cześć przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Na koniec Adoracji kapłan jako osoba reprezentująca lud przed Bogiem, w imieniu nas wszystkich ucałuje Krzyż.

Modlitwę zakończymy o godzinie 22:00 błogosławieństwem relikwiami Krzyża Świętego, które przechowywane są w naszym kościele.

By nie przeszkadzać w skupieniu i modlitwie prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych.

Prosimy o zachowywanie wskazań sanitarnych: noszenie maseczek, utrzymywanie odpowiedniego dystansu od innych osób, dezynfekowanie dłoni.