Aktualności

Aktualności

Relacje minionych wydarzeń i zapowiedzi przyszłych

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieszczamy ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach projektu: „Poprawa efektywności Energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w zespole budynków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie przy ul. Dewajtis 3”

Promocja magisterska i Msza Prymicyjna

Formacja do kapłaństwa zakłada formację intelektualną – każdy ksiądz musi mieć magisterium z teologii. Droga do otrzymania dyplomu ukończenia studiów jest bardzo długa i trwa 6 lat. W tym czasie studencie oprócz uczyć się wszystkich filozoficznych i teologicznych przedmiotów piszą również swoje prace magisterskie. Na roki 6 (czyli ostatnim w seminarium) alumni podejmują się obrony...

38. rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Jak co roku cała wspólnota seminaryjna uczestniczy w uroczystej Eucharystii podczas której w rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia modlimy się o jego beatyfikację. W tym roku Mszy Świętej przewodniczył J.E. Ks. Bp. Piotr Jarecki. W wygłoszonym słowie podkreślał, że nauczenie Kardynała Wyszyńskiego jest wciąż aktualne i bardzo potrzebne w dzisiejszym świecie. Eucharystia zakończyła się pod grobem...

Święcenia prezbiteratu

W piątek 24 maja 2019 roku o godz. 17.30 podczas uroczystych Nieszporów w kościele seminaryjnym przyszli prezbiterzy złożyli przed J.M. Ks. Rektorem Wojciechem Bartkowiczem swoje przyrzeczenia.  W sobotę 25 maja 2019 roku J.E. Ks. Kazimierz Kardynał Nycz wyświęcił w Archikatedrze Warszawskiej 19 nowych prezbiterów – 15 z nich, to absolwencie naszego seminarium, a pozostali to...

Diakonat

Tradycją naszego semianrium święcenia diakonatu odbywają się w Święto Matki Bożej Łaskawej – Patronki Stolicy – w tym roku był to 11.05.2019. Jednak już w przeddzień dnia święceń w trakcie uroczystych Nieszporów diakoni składają swoje wyznanie wiary, którego wymaga prawo kanoniczne. Same święcenia rozpoczęły się w sobotę o godz. 16.00 w naszym kościele seminaryjnym. Mszy...

Triduum Paschalne

Triduum Paschalne to w seminarium czas różnych posług w licznych parafiach Archidiecezji Warszawskiej m.in. Kościół seminaryjny, Archikatedra Warszawska, Kościół ss. Wizytek, Kościół środowisk twórczych. Triduum rozpoczyna się wieczorem w Wielki Czwartek liturgią Wieczerzy Pańskiej – wtedy wspominamy Ostatnią Wieczerzę Jezusa z uczniami. Bardzo wymowny jest gest tzw. mandatum – kapłan obmywa na wzór Chrystusa nogi...

Wyjazd studyjny do Ziemi Świętej

Mówi się, że Ziemia Święta to Piąta Ewangelia – każde miejsce opowiada nam pewną historię z życia Jezusa. W tym roku nasze rekolekcje na jej temat poprowadził ks. Adam Gorlewski. Każdego dnia nawiedzaliśmy miejsca związane z działalnością Jezusa Chrystusa i Jego uczniów – w każdym z tych miejsc nasz przewodnik odczytywał Słowa Pisma Świętego, a...

Posługi lektoratu i akolitatu

Lektorat i akolitat to posługi w Kościele, które są etapami naszej formacji do kapłaństwa. Pierwsza posługa, lektorat przyjmowana jest przez alumnów III roku, którzy ostatnio przyjęli strój duchowny – klerycy mogą od tej pory czytać Słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym, a także są odpowiedzialni za głoszenia Słowa wszędzie tam, gdzie pośle ich Kościół. Druga posługa...

Rocznica wyboru papieża Franciszka

13 marca 2013 roku Jorge Mario Bergoglio, jezuita, dotychczasowy biskup Buenos Aires zostaje wybrany papieżem i obiera imię Franciszek. W tym roku obchodzimy 5 rocznicę tego wydarzenia, dlatego cały Episkopat Polski spotkał się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, aby sprawować ofiarę Mszy Świętej w intencji Papieża Franciszka. W tym roku obchodzimy również 10o-lecie istnienia...
1 2 3