2019

Category

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie

Mszą święta pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego, abp Salvatore Pennacchio, rozpoczęliśmy nowy rok akademicki na Papieskim Wydziale Teologicznym.
Read More

50-lecie Kursu Lektorskiego

W dniu 19 października 2019 roku w Świątyni Opatrzności Bożej przeżywać będziemy Jubileusz 50–lecia Kursu Lektorskiego w Archidiecezji Warszawskiej i promocję nowych lektorów.
Read More

Rekolekcje i pielgrzymka do Kodnia

24 września o godzinie 12:00 rozpoczęliśmy nowy rok formacji. Wprowadzeniem do tego czasu były kilkudniowe rekolekcje w ciszy oraz pielgrzymka całej wspólnoty seminaryjnej.
Read More

Nowa edycja Kursu Lektorskiego 2019/2020

Nowa edycja Kursu Lektorskiego 2019/2020 rozpocznie się 27 października 2019 roku o godzinie 15:00 w kościele seminaryjnym. Zapraszamy serdecznie!
Read More

Promocja magisterska i Msza Prymicyjna

Formacja do kapłaństwa zakłada formację intelektualną – każdy ksiądz musi mieć magisterium z teologii. Droga do otrzymania dyplomu ukończenia studiów jest bardzo długa i trwa 6 lat. W tym czasie studencie oprócz uczyć się wszystkich filozoficznych i teologicznych przedmiotów piszą również swoje prace magisterskie. Na roki 6 (czyli ostatnim w seminarium) alumni podejmują się obrony...
Read More

38. rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Jak co roku cała wspólnota seminaryjna uczestniczy w uroczystej Eucharystii podczas której w rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia modlimy się o jego beatyfikację. W tym roku Mszy Świętej przewodniczył J.E. Ks. Bp. Piotr Jarecki. W wygłoszonym słowie podkreślał, że nauczenie Kardynała Wyszyńskiego jest wciąż aktualne i bardzo potrzebne w dzisiejszym świecie. Eucharystia zakończyła się pod grobem...
Read More

Święcenia prezbiteratu

W piątek 24 maja 2019 roku o godz. 17.30 podczas uroczystych Nieszporów w kościele seminaryjnym przyszli prezbiterzy złożyli przed J.M. Ks. Rektorem Wojciechem Bartkowiczem swoje przyrzeczenia.  W sobotę 25 maja 2019 roku J.E. Ks. Kazimierz Kardynał Nycz wyświęcił w Archikatedrze Warszawskiej 19 nowych prezbiterów – 15 z nich, to absolwencie naszego seminarium, a pozostali to...
Read More

Diakonat

Tradycją naszego semianrium święcenia diakonatu odbywają się w Święto Matki Bożej Łaskawej – Patronki Stolicy – w tym roku był to 11.05.2019. Jednak już w przeddzień dnia święceń w trakcie uroczystych Nieszporów diakoni składają swoje wyznanie wiary, którego wymaga prawo kanoniczne. Same święcenia rozpoczęły się w sobotę o godz. 16.00 w naszym kościele seminaryjnym. Mszy...
Read More

Triduum Paschalne

Triduum Paschalne to w seminarium czas różnych posług w licznych parafiach Archidiecezji Warszawskiej m.in. Kościół seminaryjny, Archikatedra Warszawska, Kościół ss. Wizytek, Kościół środowisk twórczych. Triduum rozpoczyna się wieczorem w Wielki Czwartek liturgią Wieczerzy Pańskiej – wtedy wspominamy Ostatnią Wieczerzę Jezusa z uczniami. Bardzo wymowny jest gest tzw. mandatum – kapłan obmywa na wzór Chrystusa nogi...
Read More
1 2