Diakonat

Diakonat

11 maja 2019 nasza archidecezja zyskała 14 nowych diakonów.
Kim jest diakon?

Święcenia diakonatu to bardzo poważny moment w formacji seminaryjnej – jak sama nazwa wskazuje są to święcenia, które wywierają na przyjmującym niezatarte znamię. Diakon może wypełniać różne kapłańskie posługi poza odprawianiem Mszy Świętej – błogosławienie małżeństw, chrzest dzieci, prowadzenie konduktu pogrzebowego, błogosławieństwo. Poza wieloma przywilejami, ciążą na diakonach również obowiązki – od święceń mają obowiązek odmawiania Liturgii Godzin, zachowywać celibat, a także posłuszeństwo – wszystko to ślubują biskupowi.

Matka Boża Łaskawa

Tradycją naszego semianrium święcenia diakonatu odbywają się w Święto Matki Bożej Łaskawej – Patronki Stolicy – w tym roku był to 11.05.2019. Jednak już w przeddzień dnia święceń w trakcie uroczystych Nieszporów diakoni składają swoje wyznanie wiary, którego wymaga prawo kanoniczne. Same święcenia rozpoczęły się w sobotę o godz. 16.00 w naszym kościele seminaryjnym. Mszy Świętej przewodniczył J.E. Ks Kardynał Kazimierz Nycz. Świecenia diakonatu przyjęli:Dariusz Deputat, Łukasz Gałązka, Konrad Jasiński, Wojciech Kasprzyk, Mateusz Kozioł, Grzegorz Perzyna, Łukasz Pietraszek, Piotr Sokołowski, Maciej Szkopiński, Marcin Szyłejko, Wojciech Turek, Paweł Wojciechowski, Andrzej Wolski, Artur Wronek. Po Eucharystii wspólnie z rodzinami i przyjaciółmi nowo wyświęconych diakonów trwaliśmy w radości na wspólnym grillowaniu w seminaryjnym ogrodzie.