Podpisanie przyrzeczeń przed święceniami diakonatu

7 grudnia 2019