Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła seminaryjnego

27 października 2023