Uroczystość św. Piotr i Pawła, Apostołów

29 czerwca 2023