Skip to main content

Inauguracja roku akademickiego 2018/19

Inauguracja roku akademickiego 2018/19

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 16.00, kiedy to wszyscy studencie wraz z profesorami zgromadzili się wokół stołu Eucharystycznego, by polecać nadchodzący rok akademicki Panu Bogu. Mszy Świętej przewodniczył i słowo wygłosił  J.E. Ks. Kazimierz Kardynał Nycz. Metropolita Warszawski podkreślił, że współczesny człowiek zadaje sobie wiele pytań o sens swojego życia i świata, papieska uczelnia powinna formować ludzi, którzy będą pomagać innym odpowiadać na te pytania w zrozumiałym dla nich języku. W homilii mogliśmy również usłyszeć o ważnych rocznicach, które przypadają w tym roku – 100. rocznica Odzyskania Niepodległości, 40. rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolice Piotrową, a także 30. rocznica wydania encykliki “Fides et ratio”.