Inauguracja roku akademickiego 2018/19

Inauguracja roku akademickiego 2018/19

Inauguracja roku akademickiego 2018/19 na Papieskim Wydziale Teologicznym miała miejsce 4 października 2018 w Kościele Seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu. Tradycyjnie miała ona przebieg dwuetapowy: najpierw Msza Święta w intencji rozpoczynającego się roku, a później część oficjalna.

Wspólna Eucharystia

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 16.00, kiedy to wszyscy studencie wraz z profesorami zgromadzili się wokół stołu Eucharystycznego, by polecać nadchodzący rok akademicki Panu Bogu. Mszy Świętej przewodniczył i słowo wygłosił  J.E. Ks. Kazimierz Kardynał Nycz. Metropolita Warszawski podkreślił, że współczesny człowiek zadaje sobie wiele pytań o sens swojego życia i świata, papieska uczelnia powinna formować ludzi, którzy będą pomagać innym odpowiadać na te pytania w zrozumiałym dla nich języku. W homilii mogliśmy również usłyszeć o ważnych rocznicach, które przypadają w tym roku – 100. rocznica Odzyskania Niepodległości, 40. rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolice Piotrową, a także 30. rocznica wydania encykliki “Fides et ratio”.

Oficjalna część uroczystości

Po Mszy Świętej, około 17.30 , rozpoczęły się oficjalne uroczystości, w których uczestniczyli rektorzy różnych uczelni, biskupi, profesorowie, studenci i zaproszeni goście. Schola seminaryjna pod dyrekcją ks. Piotra Markisza odśpiewała “Gaude Mater Polonia”, co było znamienne zważywszy na wspomniane w homilii rocznice obchodzone w tym roku.

Rektor PWTW Ks. Krzysztof Pawlina na wstępie przywitał wszystkich zaproszonych gości i przypomniał jaki jest główne zadanie uczelni. Ludzie piją wodę o bardzo różnym składzie minerałów i związków chemicznych, ale często nie zastanawiają się, skąd ona jest. Podobnie współczesny człowiek próbuje w świecie wielu rzeczy, ale nie zastanawia się nad ich źródłem. Papieska uczelnia powinna ukazywać właśnie to źródło swoim studentom, aby oni, gdy ukończą studia mogli prowadzić innych do tego źródła.

Był to szczególny dzień dla kleryków I roku, którzy rozpoczęli swoją formację w domu propedeutycznym w Urlach, ponieważ przystąpili do immatrykulacji – włączenia do grona studentów. Podobnie jak pozostali studenci pierwszego roku otrzymali zielone indeksy, w których będą zapisywane postępy ich ścieżki naukowej.

Wykład inauguracyjny

W tym roku mogliśmy wysłuchać wykładu pt. “Kościół i Niepodległość”, który wygłosił Pan Andrzej Nowak – profesor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN. Wykład miał na celu ukazanie wielkiego wkładu jakie miało polskie duchowieństwo na stan Niepodległości Polski. Kościół katolicki w Polsce przez stulecia zajmował się szkolnictwem, polityką lokalną i międzynarodową, organizował życie różnych wspólnot, a nierzadko stawał także w obronie kraju. Pan Andrzej Nowak uważa, że bez Kościoła katolickiego nie byłoby możliwości przywrócenia Polsce Niepodległości.

About the author

+48 726 200 700