Informacja o unieważnieniu postępowania na wybór wykonawcy instalacji fotowoltaicznej ogłoszonego w dniu 7.01.2022r.

W związku z nie wpłynięciem żadnej ważnej oferty na Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynków A i B Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. Jana Chrzciciela w Warszawie w ramach projektu pt.: ,,Poprawa efektywności Energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w zespole budynków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie przy Ul. Dewajtis 3″, postępowanie na wybór wykonawcy zostało unieważnione, zgodnie z pkt 13 a) SIWZ.

Z poważaniem,
Zespół WMSD w Warszawie