Instalacja Fotowoltaiczna Dewajtis

Szanowni Państwo

W związku z przesłanymi nam pytaniami do Ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynków A i B Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. Jana Chrzciciela w Warszawie w ramach projektu pt.: ,,Poprawa efektywności Energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w zespole budynków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie przy Ul. Dewajtis 3″ przekazujemy poniższe odpowiedzi i wyjaśnienia:

1. Rozdzielnia RWB zostanie wybudowana i przygotowana do wpięcia instalacji PV przez wykonawcę instalacji wentylacyjnej, firmę AirWent System. Zgodnie z aktualnym harmonogramem prac, planowane jest to w okresie od połowy lutego do końca marca 2022.
2. Sposób i miejsce wpięcia instalacji off-grid na potrzeby własne zostanie uzgodniony na etapie wykonawczym ze służbami technicznymi Inwestora. Zakres ten nie jest szczegółowo ujęty w opracowanym Projekcie Technicznym.
3. Szacht teletechniczny z poziomu -1 na dach zostanie wykonany przez firmę AirWent System. Zgodnie z aktualnym harmonogramem prac, planowane jest to w miesiącu lutym 2022.
4. W ciągu tygodnia zakończone zostanie opracowywanie projektu rozdzielnicy RNN. Nowa rozdzielnica RNN umożliwi właściwe wpięcie instalacji PV. Przebudowa rozdzielnicy RNN jest planowana do końca marca 2022. Trasy kablowe do rozdzielnicy RNN zostały zaplanowane w załączonej Dokumentacji Technicznej oraz uwzględnione w Przedmiarze materiałów i robót.
5. Inwestor planuje uzyskać informację o ostatecznym sposobie podłączenia instalacji PV w obiekcie na podstawie dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez wybranego wykonawcę robót. Nie planuje się wykonywania w tym zakresie dodatkowych opracowań projektowych.

Z poważaniem,
Zespół WMSD w Warszawie