Jubileusz pracy naukowo – dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Ryszarda Monia

,,Oblicza współczesnej etyki" - jubileusz pracy naukowo-dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Ryszarda Monia i prof. ucz. dr hab. Ewy Podrez

Katedra Etyki Instytutu Filozofii UKSW w Warszawie serdecznie zaprasza na szereg konferencji z okazji jubileuszu pracy naukowo-dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Ryszarda Monia i prof. ucz. dr hab. Ewy Podrez. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 9 grudnia. Ks. prof. dr hab. Ryszard Moń jest wykładowcą antropologii oraz etyki w naszym seminarium.