Kandydatura

Kandydatura

21 lutego pięciu kleryków z kursu III i IV zostało oficjalnie przyjętych do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Oficjalnie włączenie nastąpiło podczas Nieszporów z ks. kard. Kazimierzem Nyczem.

Podczas I Nieszporów I Niedzieli Wielkiego Postu odbył się w kościele seminaryjnym obrzęd włączenia nowych osób do grona oficjalnych kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Ksiądz Kardynał w homilii wygłoszonej po czytaniu wskazał, że ,,przez święcenia diakonatu i prezbiteratu zostaną oni upoważnieni do dalszego prowadzenia dzieła zbawienia, które dokonał Chrystus przebywając na świecie. W odpowiednim czasie zostaną współpracownikami biskupa i jako słudzy Kościoła będą przez głoszenie Słowa Bożego i udzielanie sakramentów budowali wspólnoty chrześcijańskie, do których zostaną posłani”. 

Kandydaci w czasie obrzędu usłyszeli pytania dotyczące ich gotowości do podjęcia dalszej formacji seminaryjnej a w przyszłości posługi duszpasterskiej. Na koniec Ksiądz Kardynał wygłosił modlitwę nad alumnami prosząc w niej Boga, aby w Swojej ojcowskiej miłości pobłogosławił tych, którzy pragną oddać się  na służbie Bogu i Kościołowi. 

Nowo przyjętych kleryków do grona kandydatów polecamy w modlitwie.