Ołtarz Matki Bożej Dobrej Śmierci

Ołtarz Matki Bożej Dobrej Śmierci

Ściana wyłożona jest materią koloru wiśniowego. W centralnym punkcie znajduje się obraz Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci. Oryginalny obraz został ufundowany w 1664 roku. Opiekę nad ołtarzem i obrazem (ikoną) miało Bractwo Dobrej Śmierci. W 1843 roku ikona została ozdobiona srebrną sukienką, koronami i przykryciem tła z czerwonego pluszu. Oryginalny obraz spłonął podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Staraniem księdza prałata Wiesława Kądzieli wykonano kopię ikony. Autorem jej jest Marian Paciorek z Krakowa. Kopia została przywieziona w 1990 roku. 3 maja 1990 roku wizerunek został poświęcony przez biskupa Kazimierza Romaniuka. W 1992 roku zostały wstawione gabloty na relikwie.

22 stycznia 2015 r. podczas uroczystej Mszy Świętej JE Ksiądz Kazimierz Kardynał Nycz, metropolita warszawski, dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Dobrej Śmierci. Uroczystość zgromadziła rzesze wiernych i kapłanów celebrujących Eucharystię wspólnie z Księdzem Kardynałem.

Ks. Wiesław Kądziela, wieloletni rektor kościoła seminaryjnego, wyjaśniając znaczenie tytułu Matki Bożej Dobrej Śmierci, zwrócił uwagę na to, że trzeba mieć świadomość, iż Maryja przez dobre życie prowadzi do dobrej śmierci, a każda modlitwa jest w zasadzie prośbą o to, by ostatni moment życia człowieka na ziemi odbywał się „pod Jej okiem”, tak by nas doprowadziła do Syna

Kościół seminaryjny – przewodnik po kościele