Ołtarz świętej Barbary i świętej Tekli

Ołtarz świętej Barbary i świętej Tekli

Ołtarz został zbudowany w 1857 roku. W oparciu o projekt Leona Sużyńskiego. Składa się z sarkofagowej mensy ołtarzowej i drewnianego retabulum z obrazem. Między kolumnami doryckimi znajduje się obraz świętej Barbary z II połowy XVIII wieku. Wraz ze świętą zostały przedstawione jej atrybuty: kielich z Hostią w prawej ręce, w lewej zaś trzyma palmę męczeństwa. W tle obrazu widoczna jest z lewej strony wieża oraz kapłan, który udziela świętej Barbarze wiatyku. Obraz na stałe znalazł się w kościele w 1811 roku. Pod obrazem świętej Barbary znajduje się obraz świętej Tekli. Przedstawiona jest z atrybutami: krzyżem w prawej ręce i palmą męczeństwa, którą trzyma w lewej ręce. Pod jej stopami znajduje się lew i stos ognisty. Nad ołtarzem znajdują się inicjały SBT (Sancta Barbara et Thecla).

Kościół seminaryjny – przewodnik po kościele