Ołtarz świętej Teresy od Jezusa

Ołtarz świętej Teresy od Jezusa

Autorem ołtarza dedykowanego św. Teresie od Jezusa jest Bartłomiej M. Bernatowicz. W centralnym miejscu został umieszczony obraz przedstawiający Ekstazę św. Teresy w złoconej ramie, pochodzącej z pierwszej połowy XVIII w. Powyżej znajduje się owalny obraz w złoconej ramie, pochodzący z tego samego okresu, przedstawiający postać klęczącego biskupa w paliuszu. Zwieńczenie ołtarza stanowi przedstawienie Glorii na białej tarczy pomiędzy złoconymi obłokami i promieniami z pięcioma aniołkami. Znajdujące się tam inicjały ST odnoszą się do św. Teresy (Sancta Theresa). W bocznych partiach ołtarza ustawiono rzeźby: cztery złocone figury świętych oraz cztery figury anielskie większe i osiem figur mniejszych. Dwie figury, znajdujące się po bokach ołtarza, trzymają białe tarcze z napisami. Z lewej strony: Gloria Libani Decor Carmeli, co tłumaczy się jako „Chwała Libanu, Ozdoba Karmelu”, natomiast z prawej: Vulnerasti Cor Meum Domi Ne Ardenti Cus Pide Charita Tis Tuae, tłumaczone jako „Zraniłeś serce moje, Panie, płomiennym ostrzem Twojej miłości”. Dwie pary aniołków między filarami trzymają takie same tarcze z napisami: z lewej strony: fulcite me floribus stipate me ma lis quia vulnera ta charitate ego sum – „Obłóżcie mnie kwiatami, obsypcie mnie jabłkami, ponieważ jestem zraniona miłością”- fragment pochodzący z Pieśni nad Pieśniami 2, 5; z prawej strony napis: Sagitta Eius Quasi Interfectoris Non Revertetur Vacua – pochodzący z Księgi Jeremiasza: „Strzała jego jak wojownika nie wraca bezskutecznie”. Pod aniołami znajdują się figury św. Anny i św. Joachima, rodziców Najświętszej Maryi Panny. Na krańcach belkowania umieszczono figury współczesne ołtarzowi: zakonnika i zakonnicy. Na najwyższym gradusie (podstawa nastawy ołtarzowej)  znajduje się figura Praskiego Dzieciątka Jezus, ustawiona na osiemnastowiecznym tronie, używanym pierwotnie do wystawienia Najświętszego Sakramentu. Po bokach znajdują się dwa srebrzone aniołki ze świecami. W roku 1993 figura Dzieciątka została uszkodzona. W jej miejscu stoi obecnie kopia wykonana z masy kauczukowej. Figurka Praskiego Dzieciątka Jezus szczególnie czczona jest w zakonach karmelitańskich. Płyciny za figurką Dzieciątka Praskiego wtórnie wypełniono ornamentem cęgowo-akantowym tworzącym napis TOTUS TUUS. Po bokach figurki umieszczono osiemnastowieczne, złocone relikwiarze ze szczątkami licznych świętych.

Kościół seminaryjny – przewodnik po kościele