Skip to main content

Księża wychowawcy

Zespół składający się z rektora, wicerektorów, prefektów i ojców duchownych jest odpowiedzialny za formację duchową, intelektualną, ludzką i duszpasterską alumnów oraz organizację życia w Seminarium Duchownym. Wychowawcy są dodatkowo wspierani przez zespół profesorów i wykładowców Seminarium.

Księża wychowawcy WMSD

Ks. dr Wojciech Bartkowicz

Rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie

Urodził się w 1963 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1993 r. W latach 1998 – 2005 w Seminarium pełnił funkcję prefekta kleryków i kierownika studiów. Następnie po urlopie naukowym w 2008 r. ponownie został skierowany do pracy w Seminarium jako ojciec duchowny. Od 2010 r. pełni funkcję rektora w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Ks. dr Krzysztof Szwarc

Wicerektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie

Urodził się w 1972 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1999 r. W latach 2007 – 2013 w Seminarium pełnił funkcję prefekta alumnów. Od 2013 r. pełni funkcję wicerektora w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Ks. dr Piotr Wierzbicki

Kierownik studiów i prefekt Wyższego Metropolitalnego Semianrium Duchownego w Warszawie

Urodził się w 1979 r. w Warszawie. Święcenia prezbiteratu przyjął w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk JE ks. Józefa kard. Glempa. Po święceniach przez dwa lata był wikariuszem w parafii MB Anielskiej w Konstancinie – Jeziornie. W latach 2006 – 2009 odbywał studia magistersko – licencjackie z prawa kanonicznego na KUL – u, następnie w latach 2009 – 2013 studia doktoranckie. Od 2010 r. był kapelanem i sekretarzem JE ks. Józefa kard. Glempa, Arcybiskupa Seniora. W lipcu 2013 r. został mianowany prefektem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Był prefektem w Domu Formacji Propedeutycznej w Urlach.

Ks. Piotr Kucharczyk

Prokurator i prefekt Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie

Urodził się w 1988 r. w Nowym Mieście nad Pilicą. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk JE ks. Kazimierza kard. Nycza 25 maja 2013 r. Po święceniach posługiwał w parafiach: św. Michała Archanioła na Mokotowie (2013 – 2017) oraz św. Stanisława Kostki na Żoliborzu (2017 – 2021). Od sierpnia 2021 r. posługuje w Seminarium jako prokurator. Od września 2022 r. pełni funkcję prefekta.

Ks. dr Piotr Kaczmarek

Rektor alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu

Święcenia kapłańskie przyjął w 2005 r. Od 2010 r. jest wykładowcą filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, w którym do 2018 r. pełnił funkcję wicerektora, a od 2018 r. jest rektorem. Ponadto w tym samym roku został członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Łowickiej oraz redaktorem naczelnym „Studia Loviciensia”. Od sierpnia 2023 r. na mocy umowy między Archidiecezją Warszawską a Diecezją Łowicką WSD w Łowiczu zostało przeniesione do WMSD w Warszawie, gdzie pełni funkcję wicerektora oraz rektora kleryków łowickich.

Ks. mgr lic. Jakub Szcześniak

Ojciec duchowny Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie

Urodził się w 1963 r. w Warszawie. Wyświęcony 20 maja 1989 r. w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela przez JE ks. Józefa kard. Glempa. Po święceniach kontynuował studia na Akademii Teologii Katolickiej w zakresie teologii duchowości, które zakończył uzyskaniem licencjatu kanonicznego w 1998 r. Jednocześnie posługiwał kolejno w parafiach: w Konstancinie, Rawie Mazowieckiej, Białej Rawskiej, w parafii Zesłania Ducha Świętego w Warszawie i kościele pw. św. Marcina na Starym Mieście. Od 1995 r. jest duszpasterzem niewidomych i spowiednikiem alumnów w Seminarium Warszawskim. Tam też był ojcem duchownym w latach 1999 – 2003. Następnie do 2010 r. był rektorem kościoła MB Anielskiej w Laskach. Od 2007 r. był ojcem duchownym w dekanacie laseckim, a od 2008 r. jest członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Warszawskiej. W 2010 r. mianowany ponownie ojcem duchownym w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Ks. mgr lic. Piotr Pietrzak

Ojciec duchowny Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie

Urodził się w 1973 r., święcenia kapłańskie przyjął w 2001 r. W latach 2010 – 2013 roku był wychowawcą alumnów. Od 2013 r. pełni funkcję ojca duchownego w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Dom formacji propedeutycznej w Podkowie Leśnej

Ks. mgr lic. Aleksander Michalak

Przełożony Domu Formacji Propedeutycznej w Podkowie Leśnej

Urodził się w 1984 r. w Warszawie. Pochodzi z parafii NMP Królowej Świata na Ochocie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2013 r. z rąk JE ks. Kazimierza kard. Nycza. Następnie przez 3 lata pełnił funkcję wikariusza w parafii pw. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. W 2016 r. został skierowany na studia doktoranckie z teologii duchowości na KUL – u. W czerwcu 2020 r. został mianowany prefektem roku propedeutycznego w Podkowie Leśnej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Od lipca 2023 r. decyzją JE ks. Kazimierza kard. Nycza został mianowany wicerektorem WMSD w funkcji moderatora roku propedeutycznego w Podkowie Leśnej.

Ks. dr Błażej Węgrzyn

Prefekt Domu Formacji Propedeutycznej w Podkowie Leśnej

Urodził się w 1992 r. w Warszawie. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie w 2017 r. Po święceniach przez 2 lata posługiwał jako wikariusz w parafii pw. św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu. Następnie został skierowany na studia specjalistyczne w zakresie teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie. W sierpniu 2023 r. został mianowany prefektem roku propedeutycznego w Podkowie Leśnej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.