Skip to main content

Kurs Lektorski

Kurs Lektorski 2023 / 2024

Króluj nam Chryste!

22 października 2023 r. rozpoczęła się 55. edycja Kursu Lektorskiego. Na Kurs Lektorski przyjmujemy uczniów klasy VIII szkoły podstawowej, licealistów oraz dorosłych mężczyzn, których pośle ksiądz proboszcz z parafii. Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę z biblistyki, liturgiki, fonetyki i śpiewu, to serdecznie zapraszamy.

Z Panem Bogiem!
kl. Piotr Wojciechowski
Klerycki Moderator Kursu Lektorskiego

Cele Kursu Lektorskiego

  • Pogłębienie więzi z Chrystusem,
  • Ożywienie życia sakramentalnego i modlitewnego,
  • Pomoc w odkryciu piękna naszej wiary, szczególnie w liturgii i Biblii,
  • Właściwa umiejętność głoszenia słowa Bożego.

Materiały do pobrania

 

Formularz zgłoszeniowy na rekolekcje wakacyjne 2024