Msza św. przed beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego

Msza św. przed beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego

27 marca nasza wspólnota seminaryjna uczestniczyła w Mszy św. w Archikatedrze Warszawskiej, w ramach przygotowań do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego.

Wieczorna Msza święta w katedrze warszawskiej była sprawowana pod przewodnictwem biskupa seniora Pawła Sochy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Obecny Na Liturgii biskup Michał Janocha podczas wprowadzenia do Mszy świętej określił przewodniczącego Eucharystii jako świadka Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Ksiądz biskup Paweł Socha został mianowany 20 listopada 1973 przez błogosławionego papieża Pawła VI biskupem pomocniczym diecezji gorzowskiej. Po przez swoją długoletnią posługę pasterską poznał tak zwane ,,ziemie odzyskane”. Swoimi wspomnieniami, świadectwem ksiądz biskup podzielił się z wiernymi podczas homilii pod tytułem  “Prymas Wyszyński a Ziemie Zachodnie i Północne”. Zaznaczył jak wielki wpływ na nowe ziemie ówczesnej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej miał Prymas Polski. Ludność potrzebowała opieki duszpasterskiej i tą potrzebę kardynał Stefan Wyszyński wiernie wypełniał – zaznaczył ksiądz biskup Paweł Socha. 

W czasie homilii zostały również przytoczone słowa księdza Prymasa, które padły podczas wizytacji Ziem Nadodrzański ,,motyw zasadniczy, dla którego tu jestem: jestem przed Bogiem, Kościołem i Ojcem Świętym odpowiedzialny za waszą drogę do Boga, jestem właściwym waszym ordynariuszem. Stolica Święta zleciła mi opiekę nad Ziemiami Zachodnimi Polski. Nie tylko miłość chrześcijańska, ale i sprawiedliwość każe mi tu być”.

28 kwietnia 2021 roku o godz. 19.00 Mszy św. o owoce beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia będzie przewodniczył w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.