Msza św. za zmarłych z środowiska seminaryjnego

Msza św. za zmarłych z środowiska seminaryjnego

19 listopada modliliśmy się o zbawienie dla zmarłych związanych z seminarium warszawskim.

   

Tradycja wskazuje, aby na początku listopada szczególnie skupić się na modlitwie za zmarłych. W tym roku w wyniku dynamicznej sytuacji związanej z pandemią COVID 19 musieliśmy przełożyć czas proszenia Boga o zbawienie dla naszych wszystkich zmarłych bliskich na inny termin. Dogodna chwila pojawiła się 19 listopada gdy całe seminarium razem z mieszkańcami Warszawy mogło odprawić Msze Świętą za zmarłych związanych z seminarium. Mszy świętej oraz procesji za zmarłych przewodniczył ksiądz rektor Wojciech Bartkowicz. Zgodnie z zwyczajem czwartkowa Msza święta była sprawowana w języku łacińskim. 

 

W czasie liturgii wspominaliśmy szczególnie zmarłych wychowawców, kleryków i pracowników naszego seminarium. Swoją uwagę skupiliśmy na postaci śp. księdza Piotra Pawlukiewicza zmarłego 21 marca bieżącego roku. Ksiądz rektor w wprowadzeniu do liturgii zaznaczył, iż ksiądz Piotr był związany z seminarium potrójnie : był prefektem w seminarium, wykładowcą homiletyki oraz wielu alumnów wzmacniało swoją wiarę rozważaniami prowadzonymi przez księdza Piotra. Homilię wygłosił ksiądz Bogusław Kowalski – aktualnie proboszcz parafii Nawrócenia Św. Pawła Apostoła, Warszawa-Grochów. 

 

Po zakończonej Eucharystii wszyscy zgromadzeni w kościele udali się na procesję za zmarłych. W jej czasie modliliśmy się o zbawienie dla zmarłych księży, kleryków, dobrodziejów seminarium, wiernych świeckich. Na końcu prosiliśmy Boga o zbawienie dla zmarłych braci oraz ojców Karmelitów, którzy założyli i dbali o kościół seminaryjny. Nie zabrakło również modlitwy za fundatorów kościoła należącego pierwotnie do zakonu Karmelitów. 

 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty panujesz nad żywymi

i zmarłymi, i wszystkim okazujesz miłosierdzie, † pokornie

Cię błagamy, przebacz grzechy zmarłym, za których się modlimy, *         

aby mogli się radować życiem z Tobą i chwalili

Ciebie na wieki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności

Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.