Skip to main content

Obłóczyny

Obłóczyny

„Wzgardziłem królestwem ziemskim i wszelką ozdobą doczesną dla miłości Pana mojego, Jezusa Chrystusa…”

„Przyoblekłszy się w Chrystusa, staliśmy się kimś jednym w Chrystusie…”

Czym właściwie są obłóczyny? To uroczystość, podczas której alumn przyjmuje strój duchowny – sutannę. Jest to znak bycia umarłym dla świata i pełnego poświęcenia swojego życia Panu Bogu.

W niedzielę 26 lutego 2023 r. 6. kleryków otrzymało z rąk Jego Magnificencji Księdza Rektora Wojciecha Bartkowicza strój duchowny – sutannę i biret. W kazaniu duchowny nawiązał do zwycięstwa naszego wybitnego skoczka narciarskiego Piotra Żyły. Mówił, że u skoczków liczą się narty i kombinezon, aby mogli daleko skakać. Nasi bracia narty już posiadają (jest nimi relacja z Chrystusem, którą mogą pogłębiać w Seminarium) i potrzebują już tylko kombinezonu – sutanny. Na koniec Ksiądz Rektor życzył im, aby skakali wysoko i uważali, że im wyżej polecą, tym może być bardziej dotkliwy upadek, jeśli kierunek lotu jest niewłaściwy.

 Życzymy im, aby ich lot był wysoki za życia i pewny, a lądowanie zaś udane w Królestwie niebieskim.