Skip to main content

Obłóczyny oraz kandydatura

Obłóczyny oraz kandydatura

W niedzielę, 16 czerwca, w kościele seminaryjnym Jego Eminencja ksiądz kardynał Kazimierz Nycz przyjął do grona kandydatów do święceń diakonatu oraz prezbiteratu 10 naszych braci z III roku. Następnie otrzymali oni widoczny znak swojej kandydatury, strój duchowny – sutannę.