Odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez Oferenta z dnia 27.08.2021 r.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez Oferenta z dnia 27.08.2021 r.

 

Odpowiedzi na pytania Oferenta do SIWZ z dnia 27.08.2021 r.