Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup, dostawę i montaż nowych źródeł światła LED i opraw oświetleniowych w budynkach A i B Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Zespół WMSD w Warszawie