Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynków A i B Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.