Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach projektu: „Poprawa efektywności Energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w zespole budynków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie przy ul. Dewajtis 3”

Treść dokumentu

Warszawa, 04.09.2019