Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z towarzyszącą instalacją elektryczną w budynkach A i B Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Dokument : img20211028_19244424