Ks. Aleksander Michalak

Ks. Aleksander Michalak

Przełożony Domu Formacji Propedeutycznej w Podkowie Leśnej

Urodził się w 1984 r. w Warszawie. Pochodzi z parafii NMP Królowej Świata na Ochocie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2013 r. z rąk JE ks. Kazimierza kard. Nycza. Następnie przez 3 lata pełnił funkcję wikariusza w parafii pw. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. W 2016 r. został skierowany na studia doktoranckie z teologii duchowości na KUL – u. W czerwcu 2020 r. został mianowany prefektem roku propedeutycznego w Podkowie Leśnej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.  Od lipca 2023 r. decyzją JE ks. Kazimierza kard. Nycza został mianowany wicerektorem WMSD w funkcji moderatora roku propedeutycznego w Podkowie Leśnej.