Ks. Błażej Węgrzyn

Ks. Błażej Węgrzyn

Prefekt Domu Formacji Propedeutycznej w Podkowie Leśnej

Urodził się w 1992 r. w Warszawie. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie w 2017 r. Po święceniach przez 2 lata posługiwał jako wikariusz w parafii pw. św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu. Następnie został skierowany na studia specjalistyczne w zakresie teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie. W sierpniu 2023 r. został mianowany prefektem roku propedeutycznego w Podkowie Leśnej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.