Ks. Piotr Wierzbicki

Ks. dr Piotr Wierzbicki

Kierownik studiów i prefekt Wyższego Metropolitalnego Semianrium Duchownego w Warszawie

Urodził się w 1979 r. w Warszawie. Święcenia prezbiteratu przyjął w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk JE ks. Józefa kard. Glempa. Po święceniach przez dwa lata był wikariuszem w parafii MB Anielskiej w Konstancinie – Jeziornie. W latach 2006 – 2009 odbywał studia magistersko – licencjackie z prawa kanonicznego na KUL – u, następnie w latach 2009 – 2013 studia doktoranckie. Od 2010 r. był kapelanem i sekretarzem JE ks. Józefa kard. Glempa, Arcybiskupa Seniora. W lipcu 2013 r. został mianowany prefektem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Był prefektem w Domu Formacji Propedeutycznej w Urlach.