Ks. Jakub Szcześniak

Ks. lic. Jakub Szcześniak

Ojciec duchowny Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie

Urodził się w 1963 r. w Warszawie. Wyświęcony 20 maja 1989 r. w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela przez JE ks. Józefa kard. Glempa. Po święceniach kontynuował studia na Akademii Teologii Katolickiej w zakresie teologii duchowości, które zakończył uzyskaniem licencjatu kanonicznego w 1998 r. Jednocześnie posługiwał kolejno w parafiach: w Konstancinie, Rawie Mazowieckiej, Białej Rawskiej, w parafii Zesłania Ducha Świętego w Warszawie i kościele pw. św. Marcina na Starym Mieście. Od 1995 r. jest duszpasterzem niewidomych i spowiednikiem alumnów w Seminarium Warszawskim. Tam też był ojcem duchownym w latach 1999 – 2003. Następnie do 2010 r. był rektorem kościoła MB Anielskiej w Laskach. Od 2007 r. był ojcem duchownym w dekanacie laseckim, a od 2008 r. jest członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Warszawskiej. W 2010 r. mianowany ponownie ojcem duchownym w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.