Ks. Paweł Walkiewicz

Ks. Paweł Walkiewicz

Ojciec Duchowny Wyższego Metropolitalnego Semianrium Duchownego w Warszawie

Urodził się 15 października 1975 roku w Szczecinie. Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 2000 roku w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk Kardynała Józefa Glempa.
Posługę kapłańską, jako wikariusz, pełnił w trzech parafiach: Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Mazowieckim, św. o. Pio w Warszawie oraz św. Mikołaja w Tarczynie. Od września 2012 do sierpnia 2016 roku był wizytatorem nauczania religii w rejonie południowym archidiecezji warszawskiej. Od 2014 roku jest koordynatorem diecezjalnym Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia”, a w 2016 roku został wiceprzewodniczącym jej zarządu. W tym samym roku decyzją Kardynała Kazimierza Nycza został skierowany do pełnienia posługi ojca duchownego w Seminarium Warszawskim.