Ks. Piotr Pietrzak

Ks. Piotr Pietrzak

Ojciec duchowny Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie

Urodził się w 1973 r., święcenia kapłańskie przyjął w 2001 r. W latach 2010 – 2013 roku był wychowawcą alumnów. Od 2013 r. pełni funkcję ojca duchownego w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.