Ks. Krzysztof Szwarc

Ks. dr Krzysztof Szwarc

Wicerektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie

Urodził się w 1972 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1999 r. W latach 2007 – 2013 w Seminarium pełnił funkcję prefekta alumnów. Od 2013 r. pełni funkcję wicerektora w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.