Ks. Wojciech Bartkowicz

Ks. dr Wojciech Bartkowicz

Rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie

Urodził się w 1963 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1993 r. W latach 1998 – 2005 w Seminarium pełnił funkcję prefekta kleryków i kierownika studiów. Następnie po urlopie naukowym w 2008 r. ponownie został skierowany do pracy w Seminarium jako ojciec duchowny. Od 2010 r. pełni funkcję rektora w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.