Posługi lektoratu i akolitatu

Posługi lektoratu i akolitatu

Sa to kolejne po obłóczynach etapy naszej formacji do kapłaństwa.
Lektorat, akolitat, ale co dalej?

Lektorat i akolitat to posługi w Kościele, które są etapami naszej formacji do kapłaństwa. Pierwsza posługa, lektorat przyjmowana jest przez alumnów III roku, którzy ostatnio przyjęli strój duchowny – klerycy mogą od tej pory czytać Słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym, a także są odpowiedzialni za głoszenia Słowa wszędzie tam, gdzie pośle ich Kościół. Druga posługa – akolitat – przyjmują klerycy IV roku. Wiąże się ona z posługą Najświętszego Sakramentu tj. udzielania Komunii Świętej (chorym, a także podczas Mszy Świętej) oraz  wystawiania Najświętszego Sakramentu do adoracji. Kolejnym etapem formacji są święcenia diakonatu, które przyjmują klerycy V roku w maju.

Św. Józefie nasz patronie

W uroczystość św. Józefa tj 19.03.2019 roku w naszym kościele obchodzimy odpust. Tego dnia tradycyjnie udzielane są posługi. W tym roku alumni otrzymali je z rąk J.E. Ks. Bp. Rafała Markowskiego. W tym roku posługę lektoratu przyjęli: Łukasz Bladosz, Stanisław Kijewski, Piotr Paweł Kostrzewa, Łukasz Krymel, Dominik Adam Kulczycki, Bartosz Filip Marciniak, Szymon Piotr Migalski, Paweł Skowron. Posługę akolitatu przyjęli: Paweł Celej, Mikołaj Rafał Derentowicz, Damian Drozd, Mateusz Giszczak, Przemysław Kocik, Jarosław Jan Kopeć, Jan Lech, Mateusz Konrad Mickiewicz, Karol Okniński, Adam Rzeczkowski, Andrzej Leszek Sokołowski,  Kacper Tadeusz Świerzowicz, Adam Maciej Wątróbski, Paweł Zienkiewicz.