Promocja magisterska i Msza Prymicyjna

Promocja magisterska

Kilka lat temu otrzymali indeksy Papieskiego Wydziału Teologicznego - dzisiaj odebrali dyplomy świadczące o ukończeniu studiów teologicznych.
Od indeksu do dyplomu

Formacja do kapłaństwa zakłada formację intelektualną – każdy ksiądz musi mieć magisterium z teologii. Droga do otrzymania dyplomu ukończenia studiów jest bardzo długa i trwa 6 lat. W tym czasie studencie oprócz uczyć się wszystkich filozoficznych i teologicznych przedmiotów piszą również swoje prace magisterskie. Na roki 6 (czyli ostatnim w seminarium) alumni podejmują się obrony swoich prac.

Promocja i prymicja

Tradycją naszego seminarium jest łączyć dwie uroczystości – promocję magisterską z pierwszą Mszą Świętą tegorocznych neoprezbiterów w naszym seminarium. 30 maja 2019 roku o godz. 17.30 zostali oni włączeni w poczet magistrów Świętej Teologii. Ceremonii przewodniczył Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Ks. dr hab. Krzysztof Pawlina. W swoim przemówieniu podkreślał, że ksiądz, teolog, to ten, który potrafi innym ukazać wielobarwność szarych, codziennych dni. Uroczysta Eucharystia rozpoczęła się o godz. 18.30. Przewodniczył jej ks. Grzegorz Pakowski, a słowo wygłosił ks. Artur Kaczyński. Na konie Mszy Świętej ks. Radosław Wołkowycki podziękował w imieniu wszystkich neoprezbiterów całej wspólnocie seminaryjnej.