Przedłużenie terminu składania ofert na wykonanie instalacji fotowoltaicznej

W związku z prośbami potencjalnych Oferentów, wynikającymi z potrzeby dodatkowego czasu na przygotowanie  oferty na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynków A i B Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. Jana Chrzciciela w Warszawie w ramach projektu pt.: ,,Poprawa efektywności Energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w zespole budynków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie przy Ul. Dewajtis 3″, informujemy, że wydłużyliśmy termin składania ofert do dnia 28.12.2021 r.

 

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 28.12.2021 r. o godz. 10:00.

 

Z poważaniem,

Zespół WMSD w Warszawie