Księża wychowawcy

Zespół składający się z rektora, wicerektorów, prefektów i ojców duchownych jest odpowiedzialny za formację duchową, intelektualną, ludzką i duszpasterską alumnów oraz organizację życia w Seminarium Duchownym. Wychowawcy są dodatkowo wspierani przez zespół profesorów i wykładowców Seminarium.

Księża Wychowawcy WMSD
Ojcowie Duchowni WMSD
Dom Formacji Propedeutycznej w Podkowie Leśnej