Rekolekcje na rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021

Rekolekcje rozpoczynające nowy rok akademicki

Nowy rok akademicki rozpoczęliśmy ciszą i skupieniem się na rozwoju duchowym. Rekolekcje poprowadził ks. Wojciech Węgrzyniak - duchowny archidiecezji krakowskiej

Ksiądz Wojciech jest prezbiterem archidiecezji krakowskiej, rekolekcjonistą oraz pracownikiem w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 

Rekolekcje rozpoczęliśmy od Eucharystii podczas, której został przywołany Duch Święty hymnem ,,Veni Creator”. W czasie kolejnych nauk rekolekcyjnych ksiądz Wojciech przybliżył nam podstawowe prawdy o Bogu. Wskazał nam, że istnieje wielka potrzeba szukania Boga.

Na kolejnych konferencjach został poruszony temat modlitwy, która jest  podstawą relacji pomiędzy Powołującym a powołanym. Również tutaj nie zabrakło podania rad, jaka powinna być modlitwa. Naszą uwagę duchowny skierował na szczerość oraz na pojęcie wspólnoty.

Nie zabrakło również omówienia wskazówek dotyczących organizacji Kościoła, podejścia do celibatu. Dzięki tym wszystkim naukom mogliśmy na nowo okryć bogactwo powołania kapłańskiego. 

W czasie rekolekcji mieliśmy wiele czasu na adorację Jezusa Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, różaniec oraz drogę krzyżową. W ostatni dzień przeżyliśmy wspólne nabożeństwo pokutne, po którym każdy z nas miał okazję do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.