Skip to main content

Rekrutacja

Dla kandydatów

Do Seminarium może wstąpić mężczyzna po zdaniu egzaminu dojrzałości, oczywiście ochrzczony katolik, po pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowaniu. Jednak zanim zaczną się jakiekolwiek „formalności”, chcemy Cię choć odrobinę poznać, dlatego przed dostarczeniem dokumentów zapraszamy do osobistej rozmowy. Należy się skontaktować i po prostu umówić tel. (22) 55 66 100 lub mail: sekretariat@wmsd.waw.pl.

Kiedy już przyjdzie właściwy czas, należy przedstawić poniższe dokumenty:

 • własnoręcznie napisane podanie i życiorys;
 • świadectwo chrztu i bierzmowania;
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • oryginał świadectwa dojrzałości;
 • opinia Księdza Proboszcza;
 • opinia Katechety;
 • świadectwo lekarskie;
 • 4 podpisane fotografie + fotografia w wersji cyfrowej w formacie JPG;
 • dowód osobisty;
 • książeczka wojskowa;
 • zaświadczenie o niekaralności.

 

Dla rozeznających

Jeżeli myślisz o drodze kapłańskiej albo nie wiesz, jaką drogą iść, to zapraszamy na rekolekcje dla rozeznających powołanie. Będziesz mógł się wsłuchać w słowo Boże i w jego świetle pomyśleć o przyszłości, bo to Bóg jest dawcą powołania.

Rekolekcje opierają się na Eucharystii, katechezach oraz przebywaniu z Jezusem w Najświętszym Sakramencie. W sposób naturalny jest to też czas nawiązywania dobrych ludzkich relacji, spotkania i poznania księży posługujących w Seminarium oraz kleryków. Będziesz mógł też poznać innych mężczyzn, którzy noszą w sobie podobne pragnienia i dylematy. Rozmowa z nimi może pomóc Tobie i im.

Jednego na pewno możesz się nie obawiać: rekolekcje dla rozeznających powołanie to nie czas agitacji, presji czy wmawiania czegokolwiek komukolwiek. Wspólnie się modlimy, dziękujemy za już powołanych, ale nade wszystko prosimy o to, by uczestnicy rekolekcji rozpoznali wolę Pana Boga w swoim życiu i za nią poszli.

Szczegółowe informacje i zapisy

 

Etapy formacji

Św. Jan Paweł II napisał: „Powołania są przyszłością diecezji, zakonu, a ostatecznie przyszłością Kościoła”, dlatego Seminarium to nie tylko studia (tak jak na innych studiach zdobywamy tytuł magistra), ale także, a może przede wszystkim, formacja ludzka, chrześcijańska i kapłańska. W tym czasie poznajemy Pana Boga, siebie oraz uczymy się ducha służby. To także czas dojrzewania, przeżywania kryzysów i stawania w prawdzie. Jednocześnie ciągle rozeznajemy wolę Pana Boga w naszym życiu. Momentem końcowym rozeznawania jest przyjęcie święceń w stopniu diakonatu.

Poniżej najważniejsze wydarzenia w czasie formacji seminaryjnej:

 • I rokRok propedeutyczny w Domu Formacyjnym w Podkowie Leśnej. Jest to czas zamknięty, bez dostępu do mediów, by móc skupić się najbardziej na duchowym rozwoju.
 • II rok – Przenosimy się do Warszawy. Dołączamy do wspólnoty seminaryjnej i uczestniczymy w życiu Domu przy Krakowskim Przedmieściu.
 • III rok – Rok poważnych obowiązków i decyzji. Wystawiamy sztukę teatralną (ok. 20. spektakli na przełomie grudnia i stycznia, na które każdy może przyjść), przyjmujemy obrzęd kandydatury (zostajemy przedstawieni Arcybiskupowi Warszawskiemu i tym samym stajemy się oficjalnymi kandydatami do święceń), a także otrzymujemy strój duchowny, czyli sutannę.
 • IV rok – Rozpoczyna się druga połowa Seminarium. Dla jednych łatwiejsza, dla innych trudniejsza. Najważniejszym momentem jest przyjęcie posługi lektoratu (możliwość czytania podczas Mszy Świętej).
 • V rok – Najważniejszym momentem jest przyjęcie posługi akolitatu (możliwość udzielania Komunii Świętej). Rozpoczynamy niedzielne praktyki akolickie, podczas których pomagamy w różnych parafiach Archidiecezji Warszawskiej udzielać Komunii Świętej, a także zanosić Ją do chorych leżących w szpitalach.
 • VI rok – Kończymy pisanie pracy magisterskiej; najważniejszy rok w Seminarium, bo podejmujemy ostateczną decyzję o przyjęciu święceń w stopniu diakonatu.
 • VII rok – Przez cały rok posługujemy na parafiach, gdzie jesteśmy w weekendy oraz przez cały Adwent i Wielki Post, a w pozostałe dni w seminarium. Ukoronowaniem drogi seminaryjnej są święcenia kapłańskie w stopniu prezbiteratu – u nas zawsze w ostatnią sobotę maja w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie na Starym Mieście.