Schola seminaryjna

Cantate Domino – śpiewajcie Panu

Jedną z istotnych form modlitwy jest śpiew, dlatego w formacji seminaryjnej nie może zabraknąć miejsca na jego rozwijanie.

Należy przywiązywać dużą wagę do teoretycznego i praktycznego wykształcenia muzycznego w seminariach, nowicjatach oraz domach studiów dla zakonników i zakonnic, a także w innych instytutach i szkołach katolickich.

Sacrosanctum Consilium
nr. 115

Poprzez działalność naszej seminaryjnej scholi staramy się spełnić zalecenia Kościoła co do rozwoju muzycznego kandydatów do kapłaństwa. Dzięki cotygodniowym próbom, śpiewom podczas wspólnych celebracji liturgicznych w kościele seminaryjnym czy w Archikatedrze Warszawskiej, alumni mają szansę rozwijać swój warsztat wokalny i poznawać szeroki repertuar muzyki kościelnej. Szczególne miejsce wśród wykonywanych utworów zajmuje chorał gregoriański i inne utwory monodii liturgicznej. Ponadto schola wykonuje pieśni wielogłosowe, wśród nich opracowania księdza prałata Wiesława Kądzieli, wieloletniego dyrygenta i wychowawcy seminaryjnego. W każdy czwartek roku akademickiego schola posługuje śpiewem podczas Mszy świętej sprawowanej w języku łacińskim.

Od 2014 roku dyrygentem scholii jest ksiądz Piotr Markisz, skrzypek oraz kompozytor.

Ks. Piotr Markisz - dyrygent scholi seminaryjnej
Schola seminaryjna animuje śpiew podczas niektórych uroczystości w Archikatedrze Warszawskiej

Posłuchaj nas